Plans Pérolles

PER1 - PER4 - PER4: Biologie
PER2 - PER3: Médecine
PER6: Biochimie
PER7: Sciences de la terre
PER8: Physique
PER9: médecine + Biochimie

PER10: chimie
PER11 - PER12: mathématiques
PER13: décanat
PER14: géographie
PER20: Mensa, Uni-Info
PER21: sport, informatique
PER22: Auditorium Joeph Deiss